יהודה אלקריאף
 עורכי דין , נוטוריונים , גישור , בוררות
השירותים שלנו
דיני חברות / חוזים

הקמת / פרוק חברות, שינוי במסמכי תאגיד, הקצאת מניות, חוזי שותפות חוזי פירוק  שותפויות, חוזי הלוואות, חוזי התחייבויות וכיו"ב.